Dienstverlening Meinke Recycling en Janssen Landgraaf Recycling

Om de servicegerichtheid naar onze klanten te kunnen waarborgen, hebben wij een logistieke afdeling die zorgdraagt voor een optimale dienstverlening.

Door het diverse assortiment van containers, hebben wij voor ieder werk de juiste container. Verder hechten wij veel waarde aan het op milieuverantwoorde wijze innemen van afvalstromen op onze overslaglocatie. Hiertoe is een milieuperron ingericht zonder lange wachttijden!

Welke afvalstromen kunt u bedrijfsmatig danwel particulier bij ons aanleveren? Wij geven u een overzicht met de afvalstromen en bijbehorende uitleg!